หน้าหลัก > เกี่ยวกับ KCF > กิจกรรมเพื่อสังคม
ข้อมูลองค์กร กิจกรรมเพื่อสังคม  
กิจกรรมเพื่อสังคมที่ผ่านมา
กิจกรรมเพื่อสังคมที่ผ่านมา
 
     
 
นโยบาย
บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด และกิ่งกาชาด อำเภอบางเลน ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยการบริจาคโลหิต
       
   
   
บริษัท เกษมชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด นำโดย คุณคู่ฟ้า ศรมยุรา, กิ่งกาชาด อ.บางเลน, พนักงานบริษัทฯ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมด้วยการบริจาคโลหิต โดยทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำประมาณ 4 ครั้งในทุก ๆ ปี