ไข่เค็มต้มพร้อมทาน

ไข่เค็มต้ม

ไข่เค็มต้ม KCF เริ่มด้วยการคัดสรรไข่เป็ดทุกฟองที่จะนำมาทำไข่เค็มจากฟาร์มในเครือที่ได้ รับการเลี้ยงดูอย่างดี ด้วยวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน และสะอาดถูกหลักกระทรวงสาธารณะสุขโดยมีเครื่องหมาย อย. รับประกันในด้านความสะอาดถูกหลักอนามัย รสชาติดีเยี่ยมโดยมีเครื่องหมายเชลล์ชวนชิม รับประกันในด้านรสชาติซึ่งไข่ขาวจะไม่เค็มมากแต่ไข่แดงจะมีสีสันน่ารับ ประทาน มีความหอมมัน อีกทั้งยังมีการเติมสารไอโอดีนในวัตถุดิบทำให้ไข่ทุกฟองมีสารไอโอดีนที่ดี ต่อสุขภาพแต่จะไม่มีสารกันบูดหรือสารแต่งกลิ่นรสใด ๆ เพื่อให้ได้ไข่เค็ม KCF ที่มีคุณภาพ

ไข่เค็มต้ม 2 ฟอง

ไข่เค็มต้ม 4 ฟอง

ไข่เค็มต้ม 12 ฟอง